Pågående prosjekter

Narvik RA / NCC AS / Betongarbeider /

Høytverrelva bru / MMT AS / Betongarbeider /

Ertsmyra del 2 / RISA AS / Betongarbeider /

Nordlink - Ertsmyra del 1 / Risa AS / Betongarbeider /

Hålogalandsbroa / NCC AS / Betongarbeider /

Se alle våre jobber